Risinājumi

 

Tīrs ūdens - dzīvības avots! Kompānija WATEX ar savu 19 gadu pieredzi ir sagatavojusi ūdeni dažādiem objektiem un nepieciešamībām. Zemāk aprakstīti raksturīgākie ūdeņi, to īpašības un raksturīgākie risinājumi ūdens sagatavei dažādām vajadzībām un nozarēm.

Akas vai spices ūdens attīrīšana

Akas un spices ūdens ņemšanas avots ir gruntsūdeņi, kas veido pirmo pastāvīgo pazemes ūdens nesējslāni, kur ūdens spiediens ir vienāds ar atmosfēras spiedienu. Šo ūdeņu krājumi tiek papildināti, pateicoties atmosfēras nokrišņu infiltrācijai.  Tas norāda uz to, ka gruntsūdens līmenis ir tieši atkarīgs no klimata izmaiņām, nokrišņu daudzuma un gaisa temperatūras... Tālāk

 

 

 

 

 

 

Urbuma ūdens attīrīšana

Urbumu ūdens avots ir artēziskie ūdeņi. Artēziskie ūdeņi jeb spiedienūdeņi atrodas dziļāk zem zemes virsmas un tos no abām pusēm norobežo ūdens necaurlaidīgie slāņi jeb sprostslāņi. Artēzisko ūdeņu līmeņu režīmu nosaka ģeoloģiskais griezums un pazemes ūdeņu dinamiskās īpatnības. Tos neietekmē apkārtējās vides temperatūras svārstības. Šiem ūdens avotiem raksturīgas gandrīz konstantas temperatūras svārstības ...Tālāk

 

 

 

 

 

 

 

Dīķa ūdens attīrīšana

Dīķa ūdens ir virszemes ūdens avots, kas satur lielu daļu piesārņotāju - zaļumi, zivju ekskrementi, beigti ūdensaugi, gan arī intensīva dīķa piesārņošana ar organiskām vielām: atkritumi, zivju barība, vētras notekūdeņi. Nonākot dīķī, organiskās vielas daļēji izšķīst ūdenī, daļēji nogrimst dīķa apakšā, kur tās veido grunts dūņu organisko biomasu, ko nepārtraukti sadala baktērijas un sēnītes... Tālāk

 

 

 

 

 

Lietus ūdens attīrīšana

Lietus ir daļa no ūdens masu cikliskās kustības, kas izgājušas iztvaikošanas un kondensācijas stadijas. Šo procesu rezultātā no mākoņiem krīt destilēta ūdens pilieni. Šāds šķidrums ir piemērots dzeršanai. Ūdens sastāvu raksturo minimālais sāļu daudzums, un tas nekaitē organismam. Kāpēc tā lietošana ir ierobežota? Kad piliens lido zemē, tas gaisā piesaista dažādas ķīmiskās sastāvdaļas...Tālāk

 

 

 

 

 

 

 

Ūdens attīrīšana karadienestam 

Ūdens ir viena no vissvarīgākajām lietām, kas nepieciešama militāro operāciju uzturēšanai. Ūdens ir nepieciešams hidratācijai (pietiekošam šķidruma līmenim organismā), pārtikas pagatavošanai, ārstēšanai, higiēnai, celtniecībai, apkopei un daudziem papildu uzdevumiem. Ūdens ir šķidrums, kas darbojas kā šķīdinātājs un transporta sistēma cilvēka ķermenī... Tālāk

 

 

 

 

 

 

 

Jūras ūdens attīrīšana

Zemes virsma, lielākoties, sastāv no sālsūdens resursiem, un tikai maza daļa ir saldūdeņi, kas ir droši un pieejami zemes dzīlēs. Baltijas jūras sāļums ir daudz mazāks kā vidēji okeānā, jo Baltijas jūra ir gandrīz pilnībā noslēgta un tajā ir liela saldūdens pieplūde no upēm un nokrišņiem. Jūras sāļums variē no 1‰ ziemeļu daļā līdz 6—8‰ centrālajā daļā. Vissāļākajā zonā ir 40—70 metru dziļumā, kur sāļums ir 15—20‰ ...Tālāk