Pakalpojumi

SIA „WATEX” sniedz pilnu pakalpojumu ciklu, nodrošinot ūdens testēšanu, sagatavošanas iekārtu piegādi un staciju izbūvi, kā arī esošo iekārtu un staciju apkopi, remontu, filtrējošā materiāla nomaiņu. Veicam arī citu piegādātāju uzstādīto iekārtu servisu.

 

Ūdens testēšana

Veicam ūdens testēšanu, lai uzzinātu ūdens kvalitāti un izstrādātu speciāli pielāgotu ūdens filtru risinājumu Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Ievērojot zemāk aprakstītos 3 pamatprincipus ūdens testēšanas parauga noņemšanā  ... Tālāk

 

Piedāvājums

Vadoties no Jūsu dzeramā ūdens testēšanas pārskata (analīžu) rezultātiem un Jūsu vēlmēm, izstrādājam tehniskos un finanšu piedāvājumus. Risinājumi var būt dažādi un tie ir, galvenokārt,... Tālāk

 

Piegāde

Piegāde Rīgā un citur Latvijā – 0,36 EUR/km. Izmantojot mūsu transportēšanas pakalpojumus, WATEX pilnībā atbild par preces piegādi un tās stāvokli līdz tās nodošanai, bet, lai samazinātu jebkādus riskus līdz minimumam, ... Tālāk

 

Montāža

Rekomendējam izmantot mūsu speciālistu uzkrāto pieredzi un specifiskās zināšanas ūdens filtru un citu tehnoloģisko iekārtu montāžā. Mainoties pieslēguma avota ūdens kvalitatīvajiem rādītājiem, nepilnu reaģentu tvertņu vai neveiktu apkopju dēļ, ... Tālāk

 

Ieregulēšana

Gadījumā, ja WATEX dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu esiet uzstādījis saviem spēkiem, lūdzu iegaumējiet – lai iekārta darbotos pareizi un spēkā būtu ekspluatācijas garantija, ir nepieciešams pēc uzstādīšanas ... Tālāk

 

Apkope

Ūdens sagatavošanas iekārtas ir mehāniskas ierīces un tām ir nepieciešama regulāra profilaktiska apkope. Privātmāju ūdens sagatavošanas iekārtām apkopi ieteicams veikt vismaz 1 reizi gadā ... Tālāk

 

Renovācija

Nereti ir situācijas, kad ūdensapgādes sistēmai jau ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas, bet tās vairs kvalitatīvi nepilda agrāk paredzētās funkcijas. Tas iespējams, jo jau ... Tālāk

 

Konsultācijas

Lai konsultācija būtu maksimāli efektīva, aicinām veikt ūdens analīzes un tikai tad pievērsties konkrēta ūdens filtra – attīrīšanas sistēmas meklējumiem... Tālāk